Informacja
o likwidacji spółki pSenso sp. z o.o.


Działając w imieniu spółki pSenso sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie, niniejszym z przykrością informuję o podjęciu trudnej decyzji związanej z zakończeniem działania firmy. Od dłuższego czasu firma borykała się z brakiem płynności finansowej spowodowanej nierzetelnymi kontrahentami, a następnie zajęciami kont przez Urząd Skarbowy tytułem podatków z niezapłaconych przez kontrahentów faktur. Mimo usilnych starań w poszukiwaniu inwestora, zdolnego pokryć koszty utrzymania panelu sterowania oraz sfinansowania powstania nowego, nie udao się znaleźć nikogo kto by był w stanie zainwestować w działającą firmę, nie oczekując wyimaginowanych wyników obiecywanych przez startupy.

Z bólem serca podjęlimy taką decyzję posiadając tylu wspaniałych klientów, którzy byli z nami przez ten cały czas. Długo prowadziliśmy rozmowy z różnymi firmami, które mogłyby przejąć utrzymanie panelu i tym samym obsługę urzdzeń, które Państwo posiadacie. Na szczęście po dosyć długim czasie znaleźliśmy firmę, która na mocy cesji przejęła obsługę urządzeń jakie Państwo posiadacie.

Firma Uxeon sp. z o.o. jest obecnie nowym dostawcą usługi panelu sterowania dla urzdzeń pSenso, który jest świadczony pod marką XControl. Na początku 2019 roku dokonamy również umowy cesji kart SIM "pSenso" jakie posiadają Państwo w sterownikach, a zakupili je Państwo od nas.

Nowy panel sterowania: https://online.xcontrol.pl/
Wsparcie techniczne: [email protected]


Dziękujemy za zaufanie i życzymy przyjemnego, dalszego korzystania z urządzeń jakie Państwo u nas zakupili.


Z wyrazami szacunku
Mariusz Żelażewski - likwidator