Internetowe monitorowanie
zużycia i parametrów energii elektrycznej


System Watt Control umożliwia dostęp do odczytów z licznikówanalizatorów energii elektrycznej na ekranie komputera, tabletu i telefonu.

Dostęp realizowany jest za pośrednictwem sieci Internet przez standardową przeglądarkę internetową (Chrome, Firefox, Internet Explorer, etc.)

pSenso oferuje kompleksowe rozwiązanie. Możemy dostarczyć wszystkie elementy:

  • sterowniki GSM wraz z kartami SIM M2M,
  • liczniki i analizatory energii,
  • okablowanie, złącza i inne akcesoria.

Umożliwiamy integrację nowych modeli liczników energii oraz innych urządzeń energetycznych.Czytelne wykresy i raporty

Wszystkie dane są:

  • archiwizowane bez ograniczenia czasowego,
  • dostępne w formie wykresów i tabel,
  • możliwe do pobrania w formacie CSV (Excel).

Pomiary na żywo

Sterowniki stale przesyłają
do systemu bieżące odczyty.

Alarmy SMS i Email

System umożliwia ustawienie
alarmów SMS i Email.

Skontaktuj się z nami

[email protected]
(22) 11 000 88

Zaufali nam między innymi: Aplisens AHI Carrier Carrefour Polska ENAP Rayleigh Instruments Instytut Kolejnictwa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Wojsko Polskie oraz wielu innych klientów z sektora publicznego i prywatnego.